VQ: Vector Quantization

تقسیم تصاویر به بلاک های 4*4

مقدمه

برای ذخیره‌سازی تصویر به دنبال روشی هستیم تا به کمک آن بتوانیم حجم اطلاعات را تا جایی که ممکن است کاهش دهیم. اساس بسیاری از روش‌های فشرده‌سازی، کنار گذاردن بخش‌هایی از اطلاعات و داده‌ها است. ضریب یا نسبت فشرده‌سازی، عددی است که میزان کنار گذاشتن اطلاعات را نشان می‌دهد.

فشرده سازی تصاویر، ذخیره‌کردن و انتقال آنها را آسان‌تر می‌کند و می‌تواند سبب کاهش پهنای باند و فرکانس مورد نیاز برای ارسال تصاویر شود. یکی از روشهای فشرده سازی تصویر، تکنیک چندی سازی برداری است.برای چندی سازی برداری ابتدا باید تصویر را قطعه بندی یا به عبارتی به تعدادی بلاک تقسیم کرد.با استفاده از کد ذیل، مفهوم  تقسیم یک تصویر به تعدادی بلاک  شرح داده می شود.

  

ادامه مطلب